Entreprenør, Vognmandsforretning og Maskinstation. Find os på Facebook her

Faskiner

Er nedsivning en god idé for dig?
Hvis dit tagnedløb ligger langt fra kloakken, kan en faskine måske være en god løsning.

En faskine er et hulrum i jorden, der er fyldt med sten eller kassetter i plastik, hvorfra regnvandet ledes ud i jorden. Dette kaldes nedsivning.

Gennem faskinen siver regnvandet ned i jorden i stedet for til kloaksystemet. For at det skal blive en succes, skal jordbundsforholdene være velegnede.

Som udgangspunkt er sandet jordbund velegnet. Derudover skal grundvandsstanden ligge underfaskinens bund.

Med en faskine bliver regnvandet på din egen grund. Der kan dog være en risiko for, at området omkring faskinen i perioder vil være vådt, hvis det regner meget.

Hvorfor bruge dit regnvand i en faskine?
Regnvandet bliver til grundvand. Det kan give mere vand i vandløb og søer i de tørre perioder, til gavn for naturen. Du kan spare udgiften til kloakrør fra dit tagnedløb til kloakken i vejen. Tilfælde, hvor en faskine ikke kan anvendes til nedsivning. Hvis tagene er tjæret eller består af metal (bly, zink eller kobber) må regnvandet ikke føres til faskine, fordi tagene kan afgive skadelige stoffer til grundvandet. Til faskiner for regnvand må der ikke føres afløb fra lyskasser, kældernedgange, nedkørselsramper og lignende spildevand af nogen art. Det er nødvendigt, at jordbunden egner sig til nedsivning. Sandjord er det bedste. Lerjord er ikke velegnet til nedsivning.

Hvem må udføre en faskine?
Faskiner til regnvand må udføres af alle. Andre afløbsarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. Hvis du vil lave om på afledningen af tagvand, der i dag er tilsluttet kloakken, skal arbejdet på kloakledningen udføres af en autoriseret kloakmester.

Andre muligheder for anvendelse af regnvand
Hvis du har egne idéer til brug af regnvand fra taget til f.eks. et lille vandløb, havedam eller andet i din have, er det også en mulighed. Du kan også opsamle tagvandet i en regnvandstønde og bruge det til havevanding, bilvask mv. Det vil kræve en grundig beskrivelse af projektet og normalt også en faskine til at opsamle vand, når regnvandstønden eller havedammen er fuld. Brug af regnvand i boligen til WC-skyl og i vaskemaskinen er også muligt efter særlige regler. For alle situationer gælder, at de kræver tilladelse af kommunen.

Hvordan får du en tilladelse?
For at du kan nedsive dit regnvand kræves en godkendelse af faskinens placering. Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for at anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.

Gebyrer?
Det koster ikke noget at få godkendt din faskine hos kommunen.

Kommunens sagsbehandling
Kommunens opgave er, at kontrollere om faskinen er lovlig. Dvs. at når en ansøgning modtages, vil den blive gennemgået for at se om samtlige nødvendige oplysninger er til stede.

Kontakt os

Holmsland Maskinstation

Få et gratis og uforpligtiende tilbud