Entreprenør, Vognmandsforretning og Maskinstation. Find os på Facebook her

Nedsivning

Ejendomme, som ikke er tilsluttet et offentligt kloaknet, skal have et velfungerende spildevandsanlæg. Den typiske løsning vil være et nedsivningsanlæg.

Opbygning af nedsivningsanlæg
Et nedsivningsanlæg er typisk bygget op med en bundfældningstank (tidligere kaldet septiktank) og et siveareal med sivestrenge. Alt husspildevandet skal passere bundfældningstanken før det ledes til sivestrengene.
Sivearealet kaldes til dagligt ”en Mile”

Bundfældningstank
Bundfældningstanken skal sikre tilbageholdelse af bundfældeligt stof (suspenderet stoffer) og flydestoffer før det ledes til sivestrengene således, at nedsivningen ikke hæmmes eller hindres, se nedenstående skitse.

En bundfældningstank skal være tilmeldt Ringkøbing Skjern Kommunes tømningsordning for at sikre:

  • At bundfældningstanken fungerer optimalt
  • At slam og spildvand renses korrekt
  • Nedsivningen kan ske hvor jordbundsforholdene tillader det. Dette skal dokumenteres ved jordbundsprøver. Nedsivning kan finde sted hvor jorden har karakter af sand og/eller grus.

Anlægget skal udføres af autoriseret kloakmester.

Kort version Lang version

Kontakt os

Holmsland Maskinstation

Få et gratis og uforpligtiende tilbud